ŞARTLAR VE KOŞULLAR

1/5 - (1 vote)

https://inatbox-apk.com/ adresinde bulunan Inat Box Apk web sitesi, Inat Box’a ait telif hakkıyla korunan bir çalışmadır. Sitenin belirli özellikleri, bu özelliklerle bağlantılı olarak Sitede yayınlanacak olan ek yönergelere, şartlara veya kurallara tabi olabilir.

Tüm bu ek şartlar, yönergeler ve kurallar referans yoluyla bu Şartlara dahil edilir.

Bu Kullanım Koşulları, Siteyi kullanımınızı denetleyen yasal olarak bağlayıcı hüküm ve koşulları açıklamaktadır. SİTEYE GİRİŞ YAPARAK, BU KOŞULLARA UYMUŞ OLURSUNUZ ve bu Koşulları kabul etme yetkisine ve kapasitesine sahip olduğunuzu beyan edersiniz. SİTEYE ERİŞEBİLMEK İÇİN EN AZ 18 YAŞINDA OLMALISINIZ. BU ŞARTLARIN TÜM HÜKÜMLERİNE KATILMIYORSANIZ, SİTEYE GİRİŞ YAPMAYIN VE/VEYA SİTEYİ KULLANMAYIN.

Bu koşullar, anlaşmazlıkları çözmek için bireysel olarak tahkim Bölüm 10.2’nin kullanılmasını gerektirir ve ayrıca bir anlaşmazlık durumunda size sunulan çözüm yollarını sınırlar. Bu Kullanım Koşulları, Kullanım Koşulları Oluşturucu yardımıyla oluşturulmuştur.

Siteye Erişim

Bu Şartlara tabidir. Şirket, Siteye yalnızca kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için erişmeniz için size devredilemez, münhasır olmayan, geri alınabilir, sınırlı bir lisans verir.

Belirli Kısıtlamalar. Bu Koşullarda size onaylanan haklar aşağıdaki kısıtlamalara tabidir: (a) Siteyi satamaz, kiralayamaz, kiraya veremez, devredemez, atayamaz, dağıtamaz, barındıramaz veya başka bir şekilde ticari olarak kullanamazsınız; (b) Sitenin herhangi bir bölümünü değiştiremez, türev çalışmalar yapamaz, parçalarına ayıramaz, tersine derleyemez veya tersine mühendislik yapamazsınız; (c) Siteye benzer veya rekabetçi bir web sitesi oluşturmak için erişemezsiniz; ve (d) burada açıkça belirtilmedikçe, Sitenin hiçbir bölümü kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, görüntülenemez, postalanamaz veya herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla iletilemez, aksi belirtilmedikçe, Sitenin gelecekteki herhangi bir sürümü, güncellemesi veya işlevselliğine yapılan diğer eklemeler bu Koşullara tabi olacaktır. Sitedeki tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimleri, bunların tüm kopyalarında korunmalıdır.

Şirket, size bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın Siteyi değiştirme, askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar. Şirketin, Sitenin veya herhangi bir bölümünün herhangi bir değişikliği, kesintisi veya feshi için size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu tutulmayacağını onayladınız.

Destek veya Bakım Yok. Şirketin Site ile bağlantılı olarak size herhangi bir destek sağlama yükümlülüğü olmadığını kabul edersiniz.

Sağlayabileceğiniz herhangi bir Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere, Site ve içeriğindeki telif hakları, patentler, ticari markalar ve ticari sırlar dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarının Şirkete veya Şirketin tedarikçilerine ait olduğunu bilmektesiniz. Bu Koşulların ve Siteye erişimin, Bölüm 2.1’de belirtilen sınırlı erişim hakları dışında, size herhangi bir fikri mülkiyet hakkı veya bu haklara ilişkin herhangi bir hak, mülkiyet veya menfaat vermediğini unutmayın. Şirket ve tedarikçileri, bu Koşullarda verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları; Diğer Kullanıcılar

Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları. Site, üçüncü taraf web sitelerine ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir ve/veya üçüncü tarafların reklamlarını görüntüleyebilir. Bu tür Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları Şirketin kontrolü altında değildir ve Şirket herhangi bir Üçüncü Taraf Bağlantısı ve Reklamından sorumlu değildir. Şirket, bu Üçüncü Taraf Bağlantılarına ve Reklamlarına yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla erişim sağlar ve Üçüncü Taraf Bağlantılarını ve Reklamlarını incelemez, onaylamaz, izlemez, onaylamaz, garanti etmez veya bunlarla ilgili herhangi bir beyanda bulunmaz. Tüm Üçüncü Taraf Bağlantılarını ve Reklamlarını kendi sorumluluğunuzda kullanırsınız ve bunu yaparken uygun düzeyde dikkatli ve ihtiyatlı davranmalısınız. Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamlarından herhangi birine tıkladığınızda, üçüncü tarafın gizlilik ve veri toplama uygulamaları da dahil olmak üzere ilgili üçüncü tarafın şartları ve politikaları geçerlidir.

Diğer Kullanıcılar. Her bir Site kullanıcısı, kendi Kullanıcı İçeriğinin tamamından tek başına sorumludur. Kullanıcı İçeriğini kontrol etmediğimiz için, sizin tarafınızdan veya başkaları tarafından sağlanan herhangi bir Kullanıcı İçeriğinden sorumlu olmadığımızı kabul ve beyan edersiniz. Şirketin, bu tür etkileşimlerin sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Sizinle herhangi bir Site kullanıcısı arasında bir anlaşmazlık olması halinde, müdahil olma yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

Bu vesileyle, Şirketi ve memurlarımızı, çalışanlarımızı, temsilcilerimizi, haleflerimizi ve devralanlarımızı, doğrudan veya dolaylı olarak Site’den kaynaklanan veya ortaya çıkan veya doğrudan veya dolaylı olarak Site ile ilgili olan her türlü ve nitelikteki geçmiş, şimdiki ve gelecekteki her türlü anlaşmazlık, iddia, ihtilaf, talep, hak, yükümlülük, sorumluluk, dava ve dava nedeninden ibra eder ve sonsuza dek ibra edersiniz. Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız, yukarıda belirtilenlerle bağlantılı olarak Kaliforniya medeni kanunu bölüm 1542’den feragat edersiniz: “genel bir ibra, alacaklının ibranameyi imzaladığı sırada kendi lehine olduğunu bilmediği veya şüphelenmediği, kendisi tarafından bilinmesi halinde borçlu ile olan anlaşmasını önemli ölçüde etkilemiş olması gereken talepleri kapsamaz.”

Google DoubleClick DART Çerezi. Google, sitemizdeki üçüncü taraf satıcılardan biridir. Ayrıca, www.website.com ve internetteki diğer siteleri ziyaretlerine dayalı olarak site ziyaretçilerimize reklam sunmak için DART çerezleri olarak bilinen çerezleri kullanır. Ancak ziyaretçiler, aşağıdaki URL’de yer alan Google reklam ve içerik ağı Gizlilik Politikasını ziyaret ederek DART çerezlerinin kullanımını reddetmeyi seçebilirler – https://policies.google.com/technologies/ads

Sorumluluk Reddi

Site “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadır ve şirket ve tedarikçilerimiz, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, unvan, sessiz kullanım, doğruluk veya ihlal etmeme ile ilgili tüm garantiler veya koşullar dahil olmak üzere açık, zımni veya yasal her türlü garanti ve koşulu açıkça reddeder. Biz ve tedarikçilerimiz, sitenin gereksinimlerinizi karşılayacağını, kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız bir şekilde sunulacağını veya doğru, güvenilir, virüs veya diğer zararlı kodlardan arınmış, eksiksiz, yasal veya güvenli olacağını garanti etmiyoruz. Yürürlükteki yasalar siteyle ilgili herhangi bir garanti gerektiriyorsa, bu tür tüm garantilerin süresi ilk kullanım tarihinden itibaren doksan (90) gün ile sınırlıdır.

Bazı yargı bölgeleri zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir. Bazı yargı bölgeleri zımni bir garantinin ne kadar süreceği konusunda sınırlamalara izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Yasaların izin verdiği azami ölçüde, şirket veya tedarikçilerimiz hiçbir durumda size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, bu şartlardan veya siteyi kullanmanızdan veya kullanamamanızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir kar kaybı, veri kaybı, ikame ürün tedarik maliyetleri veya dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan, örnek niteliğinde, arızi, özel veya cezai zararlardan, şirket bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsa bile sorumlu olmayacaktır. Siteye erişim ve sitenin kullanımı kendi takdirinize ve riskinize bağlıdır ve cihazınızda veya bilgisayar sisteminizde meydana gelen herhangi bir hasardan veya bunlardan kaynaklanan veri kaybından yalnızca siz sorumlu olacaksınız.

Yasaların izin verdiği azami ölçüde, burada yer alan aksine herhangi bir şeye bakılmaksızın, bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilgili herhangi bir zarar için size karşı sorumluluğumuz her zaman en fazla elli ABD doları (50 ABD doları) ile sınırlı olacaktır. Birden fazla talebin varlığı bu sınırı genişletmeyecektir. Tedarikçilerimizin bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilgili hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul edersiniz.

Bazı yargı bölgeleri, arızi veya dolaylı zararlar için sorumluluğun sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

Süre ve Fesih. Bu Bölüme tabi olarak, Siteyi kullandığınız sürece bu Koşullar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Siteyi bu Şartları ihlal edecek şekilde kullanmanız da dahil olmak üzere, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir nedenle Siteyi kullanma haklarınızı herhangi bir zamanda askıya alabilir veya feshedebiliriz. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın sona ermesi üzerine, Hesabınız ve Siteye erişim ve Siteyi kullanma hakkınız derhal sona erecektir. Hesabınızın herhangi bir şekilde feshedilmesinin, Hesabınızla ilişkili Kullanıcı İçeriğinizin canlı veritabanlarımızdan silinmesini içerebileceğini anlıyorsunuz. Şirket, bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın sona ermesi nedeniyle size karşı herhangi bir yükümlülük taşımayacaktır. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınız sona erdikten sonra bile, bu Koşulların aşağıdaki hükümleri yürürlükte kalacaktır: Bölüm 2 ila 2.5, Bölüm 3 ve Bölüm 4 ila 10.

Telif Hakkı Politikası.

Şirket başkalarının fikri mülkiyetine saygı duyar ve Sitemizin kullanıcılarından da aynısını yapmalarını ister. Sitemizle bağlantılı olarak, telif haklarını ihlal eden materyallerin kaldırılmasını ve telif hakları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarını tekrar tekrar ihlal eden çevrimiçi Sitemizin kullanıcılarının feshedilmesini sağlayan telif hakkı yasasına saygı gösteren bir politika benimsedik ve uyguladık. Kullanıcılarımızdan birinin Sitemizi kullanarak bir eserdeki telif hakkını/teliflerini yasadışı bir şekilde ihlal ettiğini düşünüyorsanız ve ihlal ettiği iddia edilen materyalin kaldırılmasını istiyorsanız, aşağıdaki bilgileri yazılı bir bildirim şeklinde (17 U.S.C. § 512(c) uyarınca) belirlenmiş Telif Hakkı Temsilcimize vermelisiniz:

  • fiziksel veya elektronik imzanız;
  • ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkıyla korunan eser(ler)in tanımlanması;
  • hizmetlerimizde yer alan ve hak ihlalinde bulunduğunu iddia ettiğiniz ve kaldırmamızı talep ettiğiniz materyalin tanımlanması;
  • söz konusu materyalin yerini tespit etmemize olanak sağlayacak yeterli bilgi;
  • adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz;
  • sakıncalı materyalin kullanımına telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasalar tarafından izin verilmediğine dair iyi niyetli bir inancınız olduğuna dair bir beyan; ve
  • Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ve yalan beyanda bulunma cezası altında, ihlal edildiği iddia edilen telif hakkının sahibi olduğunuza veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan.

Lütfen 17 U.S.C. § 512(f) uyarınca, yazılı bir bildirimdeki herhangi bir maddi gerçeğin yanlış beyanının, şikayetçi tarafı otomatik olarak yazılı bildirim ve telif hakkı ihlali iddiasıyla bağlantılı olarak tarafımızca maruz kalınan her türlü zarar, masraf ve avukatlık ücretinden sorumlu tuttuğunu unutmayın.

Genel

Bu Koşullar zaman zaman revizyona tabidir ve önemli bir değişiklik yapmamız halinde, bize verdiğiniz son e-posta adresine bir e-posta göndererek ve/veya Sitemizde değişikliklerin bildirimini belirgin bir şekilde yayınlayarak sizi bilgilendirebiliriz. Bize en güncel e-posta adresinizi sağlamaktan siz sorumlusunuz. Bize sağladığınız son e-posta adresinin geçerli olmaması durumunda, söz konusu bildirimi içeren e-postanın gönderilmesi yine de bildirimde açıklanan değişikliklerin etkili bildirimini oluşturacaktır. Bu Koşullarda yapılacak herhangi bir değişiklik, size bir e-posta bildirimi göndermemizi takip eden otuz (30) takvim gününden veya değişiklik bildirimini Sitemizde yayınlamamızı takip eden otuz (30) takvim gününden en erken olanı ile yürürlüğe girecektir. Bu değişiklikler Sitemizin yeni kullanıcıları için derhal geçerli olacaktır. Bu tür değişikliklerin bildirilmesinin ardından Sitemizi kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişiklikleri kabul ettiğiniz ve bu değişikliklerin hüküm ve koşullarına bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Anlaşmazlıkların Çözümü. Lütfen bu Tahkim Sözleşmesini dikkatlice okuyun. Şirket ile yaptığınız sözleşmenin bir parçasıdır ve haklarınızı etkiler. ZORUNLU BAĞLAYICI TAHKİM VE BİR TOPLU DAVA FERAGATİ için prosedürler içerir.

Tahkim Sözleşmesinin Uygulanabilirliği. Şartlar veya Şirket tarafından sağlanan herhangi bir ürün veya hizmetin kullanımı ile bağlantılı olarak gayri resmi olarak veya asliye mahkemesinde çözülemeyen tüm talepler ve anlaşmazlıklar, bu Tahkim Sözleşmesi hükümleri uyarınca bireysel olarak bağlayıcı tahkim yoluyla çözülecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça, tüm tahkim işlemleri İngilizce yapılacaktır. Bu Tahkim Sözleşmesi, siz ve Şirket ve tüm bağlı ortaklıklar, iştirakler, acenteler, çalışanlar, selefler, halefler ve devralanların yanı sıra Şartlar kapsamında sağlanan hizmetlerin veya malların tüm yetkili veya yetkisiz kullanıcıları veya yararlanıcıları için geçerlidir.

Bildirim Gerekliliği ve Gayri Resmi Uyuşmazlık Çözümü. Taraflardan biri tahkime başvurmadan önce, diğer tarafa iddianın veya anlaşmazlığın niteliğini ve temelini ve talep edilen çözümü açıklayan yazılı bir Anlaşmazlık Bildirimi göndermelidir. Şirkete yapılacak bir Bildirim şu adrese gönderilmelidir: [email protected]. Bildirim alındıktan sonra, siz ve Şirket talep veya anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözmeye çalışabilirsiniz. Siz ve Şirket, Bildirimin alınmasından sonraki otuz (30) gün içinde iddiayı veya anlaşmazlığı çözemezseniz, taraflardan biri tahkim sürecini başlatabilir. Taraflardan herhangi biri tarafından yapılan herhangi bir uzlaşma teklifinin tutarı, hakem taraflardan birinin hak kazandığı ödül tutarını belirleyene kadar hakeme açıklanamaz.

Tahkim Kuralları. Tahkim, bu bölümde belirtildiği şekilde tahkim sunan yerleşik bir alternatif uyuşmazlık çözümü sağlayıcısı olan Amerikan Tahkim Birliği aracılığıyla başlatılacaktır. AAA’nın tahkim için uygun olmaması halinde, taraflar alternatif bir ADR Sağlayıcısı seçme konusunda anlaşacaklardır. ADR Sağlayıcısının kuralları, bu kuralların Şartlarla çeliştiği durumlar haricinde, tahkimin tüm yönlerini yönetecektir. Tahkimi yöneten AAA Tüketici Tahkim Kuralları adr.org adresinde çevrimiçi olarak veya 1-800-778-7879 numaralı telefondan AAA’yı arayarak bulunabilir. Tahkim tek ve tarafsız bir hakem tarafından yürütülecektir. Talep edilen kararın toplam tutarının On Bin ABD Dolarından (10.000,00 ABD Doları) az olduğu tüm iddialar veya anlaşmazlıklar, çözüm isteyen tarafın tercihine bağlı olarak bağlayıcı ve duruşmaya dayalı olmayan tahkim yoluyla çözülebilir. Talep edilen ödülün toplam tutarının On Bin ABD Doları (10.000,00 ABD Doları) veya daha fazla olduğu iddialar veya anlaşmazlıklar için duruşma hakkı Tahkim Kuralları tarafından belirlenecektir. Herhangi bir duruşma, Amerika Birleşik Devletleri dışında ikamet etmediğiniz ve taraflar aksini kabul etmediği sürece, ikametgahınızın 100 mil yakınında bir yerde yapılacaktır. ABD dışında ikamet ediyorsanız, hakem taraflara sözlü duruşmaların tarihi, saati ve yeri hakkında makul bir bildirimde bulunacaktır. Hakem tarafından verilen karara ilişkin herhangi bir hüküm, yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemede verilebilir. Hakem, tahkimin başlatılmasından önce Şirketin size yaptığı son uzlaşma teklifinden daha yüksek bir karar verirse, Şirket size bu kararın büyük olanını veya 2.500,00 $ ödeyecektir. Taraflardan her biri tahkimden kaynaklanan masraf ve giderleri kendisi karşılayacak ve ADR Sağlayıcısının ücret ve masraflarının eşit bir kısmını ödeyecektir.

Görünüşe Dayalı Olmayan Tahkim için Ek Kurallar. Görünüşe dayalı olmayan tahkimin seçilmesi halinde, tahkim telefonla, çevrimiçi olarak ve/veya yalnızca yazılı sunumlara dayalı olarak yürütülecektir; belirli yöntem tahkimi başlatan tarafça seçilecektir. Tahkim, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tarafların veya tanıkların şahsen gelmesini içermeyecektir.

Zaman Sınırları. Sizin veya Şirketin tahkime başvurması halinde, tahkim davası zaman aşımı süresi içinde ve ilgili talep için AAA Kuralları uyarınca öngörülen herhangi bir süre içinde başlatılmalı ve/veya talep edilmelidir.

Hakemin Yetkisi. Tahkim başlatılırsa, hakem sizin ve Şirketin hak ve yükümlülüklerine karar verecek ve anlaşmazlık başka herhangi bir konuyla birleştirilmeyecek veya başka herhangi bir dava veya tarafla birleştirilmeyecektir. Hakem, herhangi bir talebin tamamını veya bir kısmını bertaraf eden önergeleri kabul etme yetkisine sahip olacaktır. Hakem, parasal tazminata hükmetme ve yürürlükteki yasalar, AAA Kuralları ve Şartlar uyarınca bir bireye sunulan parasal olmayan herhangi bir çözüm veya rahatlama sağlama yetkisine sahip olacaktır. Hakem, kararın dayandığı temel bulguları ve sonuçları açıklayan yazılı bir karar ve karar beyanı yayınlayacaktır. Hakem, mahkemedeki bir hakimin sahip olduğu bireysel bazda çözüm sağlama yetkisine sahiptir. Hakemin kararı nihaidir ve siz ve Şirket için bağlayıcıdır.

Jüri Yargılamasından Feragat. TARAFLAR BURADA ANAYASAL VE YASAL HAKLARI OLAN MAHKEMEYE GİTME VE HAKİM VEYA JÜRİ ÖNÜNDE YARGILANMA HAKLARINDAN FERAGAT ETMEKTE, bunun yerine tüm talep ve anlaşmazlıkların bu Tahkim Sözleşmesi kapsamında tahkim yoluyla çözülmesini tercih etmektedir. Tahkim prosedürleri genellikle mahkemede uygulanan kurallardan daha sınırlı, daha verimli ve daha ucuzdur ve bir mahkeme tarafından çok sınırlı incelemeye tabidir. Siz ve Şirket arasında herhangi bir eyalet veya federal mahkemede bir tahkim kararını iptal etmek veya uygulamak için veya başka bir şekilde dava açılması durumunda, SİZ VE ŞİRKET JÜRİ YARGILAMASINA İLİŞKİN TÜM HAKLARINIZDAN FERAGAT EDER, bunun yerine anlaşmazlığın bir yargıç tarafından çözülmesini tercih edersiniz.

Toplu veya Konsolide Davalardan Feragat. Bu tahkim anlaşması kapsamındaki tüm talepler ve anlaşmazlıklar, sınıf bazında değil, bireysel olarak tahkime götürülmeli veya dava edilmelidir ve birden fazla müşterinin veya kullanıcının talepleri, başka herhangi bir müşterinin veya kullanıcının talepleriyle ortaklaşa veya konsolide olarak tahkime götürülemez veya dava edilemez.

Gizlilik. Tahkim sürecinin tüm yönleri kesinlikle gizli tutulacaktır. Taraflar, yasalar aksini gerektirmedikçe gizliliği korumayı kabul eder. Bu paragraf, taraflardan birinin bu Sözleşmeyi uygulamak, bir tahkim kararını uygulamak veya ihtiyati tedbir veya hakkaniyete uygun çözüm talep etmek için gerekli bilgileri bir mahkemeye sunmasını engellemez.

Bölünebilirlik. Bu Tahkim Sözleşmesinin herhangi bir bölümünün veya bölümlerinin yasalar uyarınca yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu belirli bölüm veya bölümler yürürlükte olmayacak ve ayrılacak ve Sözleşmenin geri kalanı tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Feragat Etme Hakkı. İşbu Tahkim Sözleşmesinde belirtilen hak ve sınırlamaların herhangi birinden veya tamamından, aleyhine talepte bulunulan tarafça feragat edilebilir. Söz konusu feragat, işbu Tahkim Sözleşmesinin diğer herhangi bir kısmından feragat edilmesine veya bu kısmın etkilenmesine yol açmayacaktır.

Sözleşmenin Geçerliliği. Bu Tahkim Sözleşmesi, Şirket ile ilişkinizin sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

Küçük Talepler Mahkemesi. Yukarıda belirtilenlere rağmen, siz veya Şirket asliye mahkemesinde bireysel dava açabilirsiniz.

Acil Durumda Adil Yardım. Yukarıda belirtilenlere rağmen, taraflardan herhangi biri tahkime kadar mevcut durumu korumak için bir eyalet veya federal mahkeme nezdinde acil hakkaniyete uygun tedbir talebinde bulunabilir. Geçici tedbir talebi, işbu Tahkim Sözleşmesi kapsamındaki diğer hak ve yükümlülüklerden feragat edildiği anlamına gelmeyecektir.

Tahkime Tabi Olmayan Talepler. Yukarıdakilere bakılmaksızın, hakaret, Bilgisayar Sahtekarlığı ve Suistimal Yasasının ihlali ve diğer tarafın patentinin, telif hakkının, ticari markasının veya ticari sırlarının ihlali veya kötüye kullanılması iddiaları bu Tahkim Anlaşmasına tabi olmayacaktır.

Yukarıda belirtilen Tahkim Anlaşmasının tarafların mahkemede dava açmasına izin verdiği her durumda, taraflar bu tür amaçlar için Kaliforniya, Netherlands County’de bulunan mahkemelerin kişisel yargı yetkisine boyun eğmeyi kabul ederler.

Site, ABD ihracat kontrol yasalarına tabi olabilir ve diğer ülkelerdeki ihracat veya ithalat düzenlemelerine tabi olabilir. Şirketten edinilen herhangi bir ABD teknik verisini veya bu verileri kullanan herhangi bir ürünü ABD ihracat yasalarını veya düzenlemelerini ihlal edecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak ihraç etmemeyi, yeniden ihraç etmemeyi veya aktarmamayı kabul edersiniz.

Şirket, Bölüm 10.8’deki adreste yer almaktadır. Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız, şikayetlerinizi 400 R Street, Sacramento, CA 95814 adresinden yazılı olarak veya (800) 952-5210 numaralı telefondan iletişime geçerek Kaliforniya Tüketici İşleri Departmanı Tüketici Ürünleri Bölümü Şikayet Yardım Birimine bildirebilirsiniz.

Elektronik İletişim. Siz ve Şirket arasındaki iletişim, ister Siteyi kullanın ister bize e-posta gönderin ya da Şirket Sitede bildirimler yayınlasın veya sizinle e-posta yoluyla iletişim kursun, elektronik araçlar kullanır. Sözleşme amaçları doğrultusunda, (a) Şirketten elektronik ortamda iletişim almayı kabul edersiniz; ve (b) Şirketin size elektronik ortamda sağladığı tüm hüküm ve koşulların, sözleşmelerin, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, bu tür iletişimlerin basılı bir yazıda olması halinde yerine getireceği her türlü yasal yükümlülüğü karşıladığını kabul edersiniz.

Tüm Şartlar. Bu Koşullar, Sitenin kullanımına ilişkin olarak sizinle aramızdaki anlaşmanın tamamını oluşturur. Bu Koşulların herhangi bir hakkını veya hükmünü kullanmamamız veya uygulamamamız, söz konusu hak veya hükümden feragat ettiğimiz anlamına gelmez. Bu Koşullardaki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve yasal veya sözleşmeye dayalı bir etkisi yoktur. “Dahil” kelimesi “sınırlama olmaksızın dahil” anlamına gelir. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu Koşulların diğer hükümleri etkilenmeyecek ve geçersiz veya uygulanamaz hüküm, yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacak şekilde değiştirilmiş sayılacaktır. Şirket ile ilişkiniz bağımsız bir yüklenici ilişkisidir ve taraflardan hiçbiri diğerinin temsilcisi veya ortağı değildir. Bu Koşullar ve buradaki haklarınız ve yükümlülükleriniz, Şirketin önceden yazılı izni olmaksızın tarafınızdan devredilemez, alt sözleşme yapılamaz, devredilemez veya başka bir şekilde devredilemez ve yukarıda belirtilenleri ihlal eden herhangi bir devir, alt sözleşme, devir veya devir girişimi geçersiz ve hükümsüz olacaktır. Şirket bu Şartları serbestçe devredebilir. Bu Koşullarda belirtilen hüküm ve koşullar devralanlar için bağlayıcı olacaktır.

Gizliliğiniz. Lütfen Gizlilik Politikamızı okuyun.

Telif Hakkı/Ticari Marka Bilgileri. Telif Hakkı ©. Tüm hakları saklıdır. Sitede görüntülenen tüm ticari markalar, logolar ve hizmet markaları bizim veya diğer üçüncü tarafların mülkiyetindedir. Önceden yazılı iznimiz veya Markaların sahibi olabilecek üçüncü tarafın izni olmadan bu Markaları kullanmanıza izin verilmez.

İletişim Bilgileri

Adres: [email protected]

E-posta: [email protected]